Bostäder Björkhagen, Malmövägen

Om projektet

Sammanlagt planeras 35 lägenheter i en sammanhållande L-formad byggnadskropp, vid kvarter Tjockan. Malmövägens sträckning flyttas samtidigt för att skapa en mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen.

Planområdet ligger inom programområdet för Hammarbyhöjden-Björkhagen och angavs som pågående i programhandlingarna.

Varför?

Förslaget bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nå
bostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Med förlaget tillförs en boendekategori som är underrepresenterad i området idag, nämligen större lägenheter såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och två-rumslägenheter.

Vad?

I samband med planläggningen flyttas en korsning mellan Ystadsvägen och Malmövägen, som genom den nya lösningen rätas upp. På detta sätt bildas en mer trafiksäker lösning för platsen. Sträckan förses också genom planläggningen med gång- och cykelstråk, som förbinder Kärrtorp med Björkhagen.

För att skapa ett levande kvarter planeras lokaler i bottenvåningen.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i samarbete med byggherren Riksbyggen.

När?

- Exploateringsnämnden markanvisade 2013-02-18 marken till Riksbyggen
- Start-PM togs fram, andra kvartalet 2015
- Plansamråd genomförs 15 november 2016 - 3 januari 2017
- Granskning planeras andra kvartalet 2017
- Antagande planeras av stadsbyggnadsnämnden tredje kvartalet 2017

Senast uppdaterad 25 november 2016

Karta med positionen för Björkhagen, Malmövägen utmarkerad
Se Björkhagen, Malmövägen på kartsidan
Lat N 59º 17' 18" Lon E 18º 6' 57"
Se Björkhagen, Malmövägen i Google Maps

Status

  • Planering

Kontakt