Bostäder Hammarbyhöjden, Garagevägen

Ungefärligt planområde för Garagevägen/Lidköpingsvägen markerat.
Ungefärligt planområde för Garagevägen/Lidköpingsvägen markerat.

Om projektet

Planförslaget innehåller ca 125 lägenheter, 80 lägenheter längs
Garagevägen och 45 lägenheter längs Lidköpingsvägen, båda i
stadsdelen Hammarbyhöjden. Planförslaget innebär att ett till två
lamellhus placeras längs Garagevägen och tre punkthus placeras
längs Lidköpingsvägen.

Varför?

Projektet är en viktig del i att nå målet om 40 000 bostäder till år 2020 och ingår i Stockholmshusprojektet samt ligger inom nya tunnelbanans influensområde.

Stockholmshus är de allmännyttiga bostadsbolagens och Stockholms stads satsning på nya hyresrätter som ska byggas snabbare, effektivare och med lägre byggkostnader.

Vad?

Bebyggelsen längs med Garagevägen kan minska gatans och Hammarbydepås storskalighet och skapa en mer stadsmässig miljö. Både bebyggelsen längs Garagevägen och Lidköpingsvägen kan öka tryggheten i området samt stärka den lokala handeln.

Vem?

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i samarbete med byggbolagen Svenska bostäder och Erik Wallin.

När?

- Start-PM togs fram i juni 2016
- Samråd planeras i första kvartalet 2017
- Granskning planeras till fjärde kvartalet 2017
- Antagande planeras kring årsskiftet 2017/2018

Senast uppdaterad 16 december 2016

Karta med positionen för Hammarbyhöjden, Garagevägen utmarkerad
Se Hammarbyhöjden, Garagevägen på kartsidan
Lat N 59º 17' 33" Lon E 18º 5' 44"
Se Hammarbyhöjden, Garagevägen i Google Maps

Kontakt