Välbesökt informationsmöte i Björkhagens skola

Publicerad
21 mars 2013 09:00
Senast ändrad
21 mars 2013 09:51

Det blev ett välbesökt informationsmöte den 19 mars i Björkhagens skola med 169 personer i publiken.

/PageFiles/408739/publiken_webb.jpg

Kvällen inleddes med att moderatorn Christoffer Carlander presenterade mötets agenda och övriga representanter från Stockholms stad.

/PageFiles/408739/svensson_webb.jpg

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, berättade om stadens översiktsplan som beskriver strategier för ett tätare och mer sammankopplat Stockholm. Översiktsplanen, kallad Promenadstaden, handlar om balansen mellan att bereda plats för nya stockholmare, och samtidigt utveckla de kvaliteter som finns runtom i staden. Arbetet med en hållbar stad innebär en stadsutveckling med utvecklad kollektivtrafik, mer sammanhållna stadsmiljöer och mer attraktiva park- och grönområden. Läs mer om stadens översiktplan på www.stockholm.se/oversiktsplan

/PageFiles/408739/palo_webb.jpg

Linda Palo, programansvarig för Hammarbyhöjden-Björkhagen, berättade processen och de lagar som måste följas, tidplanen för programarbete och efterföljande detaljplaner. Ett start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämndens politiker den 7 februari i år. Det var startskottet för att kunna dra igång arbetet inom staden.

Linda poängterade hur viktigt det är att hämta in kunskaper från alla som känner området och bjöd in till nästa möte för programmet den 14 maj. Då kommer ett dialogmöte i form av ett ”open space”, där deltagarna sätter agendan utifrån ett givet tema. Alla får välja grupp att delta i och resultaten sammanställs och blir en del av det totala underlaget för vidare arbete. Till hösten kommer programmet att gå på samråd under en och en halv till två månader och under den tiden kommer även ett samrådsmöte hållas där det kommer finnas mer konkreta planer att tycka till om.

Programmet omfattar stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen samt Nytorps gärde i Kärrtorp, och delar av Skärmarbrink/Blåsut, men kommer också att behandla viktiga samband till intilliggande stadsdelar och Nackareservatet. Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp om stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen, och ta tillvara dess potential för att skapa nya bostäder i Stockholm. Linda berättade även om några delar som kommer att studeras särskilt i arbetet:

  • Koppling mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad
  • Koppling till Söderstaden/Globenområdet
  • Utveckling av Nytorps gärde som grön målpunkt i söderort
  • Stadsdelarnas förtätningspotential och utvecklingsbehov

Den löpande aktuella informationen om arbetet finns på programmets webbplats. Adressen är www.stockholm.se/hammarbyhojden-bjorkhagen. Information om kommande möten kommer, förutom på webbplatsen, att annonseras i lokaltidningarna och på anslagstavlor i området.

/PageFiles/408739/publikfrågor_webb.jpg

Efter Lindas presentation var det en allmän frågestund. Frågorna handlade om allt från att bygga på SL:s bussdepå till Nytorps gärde och överdäckning av Nynäsvägen. Det blev även en del frågor om de projekt som redan pågår i området, vilka inte ingår i programarbetet.

Kvällen avslutades efter två och en halv timmes möte. Linda tackade för alla engagerade frågor med förhoppning om ett gott samarbete framöver med boende och politiker i området.

Senast uppdaterad 21 mars 2013