Startprogram godkänt i Stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
7 februari 2013 09:30

Startprogrammet godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 7 februari 2013

Nu drar programarbetet igång för området, vilket planeras att ske på ett nytt sätt. Processen ska präglas av tidig dialog med boende och aktörer och en hög grad av byggherresamverkan.

Följande frågor bedöms få en stor tyngd i programarbetet

  1. Kopplingen mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad
  2. Utveckling av Nytorps gärde som grön målpunkt i söderort
  3. Stadsdelarnas förtätningspotential och utvecklingsbehov
  4. Kopplingen till Söderstaden

Senast uppdaterad 5 februari 2013