Föroreningar i Indianparken

Publicerad
9 april 2014 12:52

I samband med markundersökningar i området har det framkommit att i en av provpunkterna är den ytliga jorden förorenad av PAH (poly aromatiska kolväten) och aromatiska kolväten.

Det innebär ingen risk för hälsan att vistas i parken och på gräsmattan. Det finns en hälsorisk om man vid upprepade tillfällen får förorenad jord i munnen. Små barn bör inte sitta på marken där jorden är blottlagd.

Senast uppdaterad 9 april 2014