Mer än en typ av projekt Hammarbyhöjden-Björkhagen

Hammarbyhöjden-Björkhagen

Varför?

Stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen ska med sitt centrala läge utvecklas med nya bostäder och service. Parker utvecklas och förädlas. Stadsbyggnadsnämnden godkände i juni 2016 ett program för stadsdelarna, som tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen för att stärka de offentliga rummen och tillgodose den service som behövs när befolkningen ökar. Arbetet kommer delas upp i ett antal detaljplaner.

Vad?

Det övergripande syftet är att ta ett helhetsgrepp om stadsdelarna och ta tillvara dess potential för att skapa nya bostäder i Stockholm. Syftet är också att utveckla Nytorps gärde till mötesplats för alla, öka orienterbarheten och koppla samman området på ett bättre sätt med omkringliggande stadsdelar och Nackareservatet.

Programmet innehåller cirka 2 300- 2 700 nya bostäder, tio nya förskolor, en ny skola samt möjlighet att bygga ut Hammarbyskolan södra, och en ny fullstor idrottshall. Majoriteten av bostäderna koncentreras till tre platser; överdäckning av Hammarbyvägen, i Hammarbyskogen och i västra Nytorps gärde. Cirka 700-800 bostäder kan tillkomma genom mindre kompletteringsprojekt. Nytorps gärde utvecklas till en stadspark med fler aktiviteter och fokus på flickor.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar.

När?

Pågående detaljplaner:
- Björkhagens centrum, samråd planerat kvartal 2, 2017
- Garagevägen/Lidköpingsvägen, samråd planerat kvartal 1, 2017
- Malmövägen, kvarter Tjockan, samråd 15 november 2016 - 3 januari 2017
- Simrishamnsvägen/Understensvägen kvarter Regnbågen, granskning 9 november till 7 december 2016
- Hammarbyhöjden 1:1, kvarter Cikadan, samråd planerat kvartal 2, 2017
- Kärrtorps IP, samråd preliminärt våren 2017
- Kärrtorps centrum, byggstart tidigast 2017
- Understen 1, Vikstensvägen, samråd 1 november – 13 december 2016

Kommande detaljplaner
- Nytorps gärde, startar preliminärt 2017
- Hammarbyskogen, startar preliminärt 2017
- Sjöstadshöjden, startar preliminärt 2017

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 21 december 2016

Karta med positionen för Hammarbyhöjden-Björkhagen utmarkerad
Se Hammarbyhöjden-Björkhagen på kartsidan
Lat N 59º 17' 39" Lon E 18º 6' 35"
Se Hammarbyhöjden-Björkhagen i Google Maps

Följ projektet

Kontakt