Mer än en typ av projekt Hagsätra/Ormkärr, kvarteret Vårvetet

Visionsbild över de nya husen, korsningen Olshammarsgatan-Gällerstagränd
Visionsbild över de nya husen, korsningen Olshammarsgatan-Gällerstagränd. Bild: Erik Wallin

Om projektet

Utmed Gällerstagränd i Ormkärr, alldeles på gränsen till Huddinge kommun, planerar byggherren Erik Wallin 17 kedjehus. Husen följer naturen med modern arkitektur och planlösning.
Läs mer om husen under länken till plantjänsten nedan. Fastigheten heter Älvsjö 1:1 och detaljplanen har nummer Dp 2009-00990-54.

Varför?

Stockholm växer och ett av Stockholms stads mål är att bygga 8000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Husen vid Gällerstagränd länkar även samman bostadsområdena Ormkärr i Stockholm och Stuvsta i Huddinge.

Vem?

Projektet genomförs av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret på Stockholms stad tillsammans med berörda förvaltningar och bolag. Byggherre är Erik Wallin.

När?

Under april-juni 2014 utförde Exploateringskontoret förberedande markarbeten. Bland annat byggdes en ny parkeringsplats, som ersatte en befintlig tidigare parkeringsplats och en ny grusad parkväg anlades. Under hösten 2014 planterades nya buskar och träd.

Under sommaren 2015 påbörjades markarbeten med inmätningar och nedtagning av träd och sly. Bostäderna började byggas under hösten 2015 och kommer vara klara för inflyttning hösten 2016.

Påverkan i närområdet

En del träd och buskage har fällts, några bergknallar har sprängts bort för att ge plats åt den parkeringen, som ersätter den befintliga och en ny grusad parkväg mot Stuvsta har byggts.

Upplysningar om markarbeten ges på telefon 010-476 67 17

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 22 augusti 2016

Karta med positionen för Hagsätra/Ormkärr, kvarteret Vårvetet utmarkerad
Se Hagsätra/Ormkärr, kvarteret Vårvetet på kartsidan
Lat N 59º 15' 28" Lon E 18º 0' 32"
Se Hagsätra/Ormkärr, kvarteret Vårvetet i Google Maps

Kontakt