Mer än en typ av projekt Hagsätra, Rågsved

Karta över Hagsätra och Rågsved
I det markerade området i Hagsätra och Rågsved vill staden bygga fler bostäder.

Om projektet

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med 3 000 nya bostäder och mer service. Under hösten och vintern 2016-2017 har vi genomfört en digital enkät och samlat in synpunkter från de boende om området idag och hur det kan förbättras i framtiden. Just nu går vi igenom resultatet av enkäten och kommer att presentera en sammanställning här på webben i slutet av mars. Synpunkterna går fortfarande att ta del av, gå in i enkäten via länken längst ner på sidan.

Varför?

Stockholm växer så det knakar. Fram till 2030 har staden som mål att bygga 140 000 nya bostäder och som delmål 40 000 nya bostäder till år 2020. Hagsätra och Rågsved har ett mycket bra läge nära kollektivtrafik och natur. Stockholms stad ser därför stora möjligheter att utveckla området. Ungefär 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur planeras.

Viktiga mål när staden planerar området är att bidra till att stärka centrumen och att öka tryggheten i hela området. Om fler människor flyttar in ökar förutsättningarna för ett större utbud av butiker och service i centrumen. Fler boende ger också mer liv och rörelse i området vilket bidrar till större trygghet.

När vi utvecklar området ska vi också titta på hur den nya bebyggelsen kan möta naturen i Rågsveds friområde och östra delen av Älvsjöskogen - områden som ska bli naturreservat framöver.

Vad?

Under hösten 2016 och vintern 2017 har Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) gjort olika utredningar och analyser i området. Det handlar om frågor som trafik, sociala konsekvenser, ekologi, handel m.m.

Vi har också genomfört en digital enkät, Bästa Platsen. Vi har fått in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om i området idag och vilka platser som kan förbättras i framtiden. Just nu går vi igenom resultatet av enkäten och kommer att presentera det här på webbplatsen i slutet av mars.

När utredningsarbetet är klart kommer olika fokusområden att föreslås inom Hagsätra och Rågsved. Staden kommer sedan arbeta mer fördjupat inom respektive fokusområde och ta fram konkreta förslag för hur de kan utvecklas med bostäder och service.

Vem?

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret leder arbetet. Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör m.fl. deltar.

När?

Utredningarna och den digitala enkäten ska vara klara i februari 2017. Staden kommer att gå igenom och analysera materialet och sedan presentera en sammanställning här på webbplatsen i slutet av mars. Senare i vår kommer vi att föreslå en indelning av Hagsätra och Rågsved i olika fokusområden som vi kommer att arbeta vidare med mer fördjupat.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 8 mars 2017

Karta med positionen för Hagsätra-Rågsved utmarkerad
Se Hagsätra-Rågsved på kartsidan
Lat N 59º 15' 35" Lon E 18º 1' 6"
Se Hagsätra-Rågsved i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med 3 000 nya bostäder och mer service. En sammanställning av de utredningar och enkäter som gjorts kommer att presenteras i slutet av mars 2017.

Kontakt