Bo och verka här

Har du planer på att flytta till Hagastaden eller bedriva verksamhet här? Det nya området kommer att innehålla bostäder, förskolor, service och handel – med ett flertal kvarter som byggs för forskning, utbildning och företagande inom life science. 

En etablering i Hagastaden erbjuder goda möjligheter till samverkan mellan universitet, näringsliv och hälso- och sjukvård. Vi är ett flertal aktörer som samarbetar för att Hagastaden ska kunna bli världens främsta område för life science. Arbetet görs under ett gemensamt varumärke – Stockholm Life.

Stockholms stad har hittills markanvisar kontinuerligt kvarter i Hagastaden. De första lägenheterna beräknas bli inflyttningsbara 2017 och intresseanmälan för bostäder och lokaler görs direkt hos respektive byggherre. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga byggherrar i Hagastaden här.

Hagastaden står klar år 2025, med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. De som bor och arbetar här får närhet både till urban storstadsmiljö och attraktiva grönytor med stark koppling till Hagaparken och Karlbergs parkområde. Vid Torsplan är det första handelskvarteret snart helt färdigt och öppnar i mitten av november  2013. Resterande kvartersbebyggelse ska uppföras i etapper fram till år 2025.

Senast uppdaterad 2 juni 2016

Karta med positionen för Hagastaden utmarkerad
Se Hagastaden på kartsidan
Lat N 59º 20' 53" Lon E 18º 2' 0"
Se Hagastaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  År 2025 är området en ny del av staden med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. Området ska bli ett av världens främsta för life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa.

 • Planering

  Beskrivning

  Hagastaden ska vara ett nav i en tillgänglig och trygg region genom att överbrygga sociala och fysiska barriärer. Hagastadens utformning ska bidra till ett Stockholm med obegränsade möjligheter för människor att resa, bo och mötas i regionen.

 • Genomförande

  Just nu

  Vid Torsplan pågår bygget av Norra Tornen. Även längs Norra Stationsgatan har byggnationen av bostadshusen kommit igång, och under året flyttar de första familjerna in. Vid Torsplan är de första handels- och kontorskvarteren färdigbyggda, och verksamheterna är i full gång. Intunnlingen av E4/E20 är färdig. Arbetet med att tunnla in och flytta Värtabanan fortsätter under året. Ett stort vattenmagasin anläggs under östra delen av blivande Norra Stationsparken.

  Nästa steg

  Under 2017 påbörjas arbetet med detaljplan för kvarteren väster om Torsplan, och likaså detaljplan för de östra kvarteren som omfattar tullhusen och kvarteren vid Norrtull bort mot Wenner-Gren Center.

 • Klart

  Beskrivning

  Hela området är klart 2025.

Följ projektet

Kontakt