stortprojekt_symbol Hagastaden

Hagastaden

Om projektet

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna.

Varför?

Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens förverkligande av Vision 2040, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. Redan för 15 år sedan pekades Norra Stationsområdet ut som ett potentiellt stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt utvecklade Karolinska Institutet en idé om att skapa ett centrum för biovetenskaplig forskning i en attraktiv miljö. Stockholms stad och Solna stad bestämde sig då för att gemensamt satsa på det nya området som ska bli Hagastaden.

Vad?

Genom överdäckning av motorväg och järnväg ska det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. 6000 nya bostäder (varav 3000 i Stockholms stad) och 50 000 arbetsplatser (varav 14 000 i Stockholms stad) ska rymmas i Hagastaden när det står färdigt. Stadsdelen integreras med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna, det nya universitetssjukhuset med högspecialiserad vård, som öppnade 2016. Högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science kluster.

Vem?

Stockholms stad, Solna stad, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet, Akademiska Hus, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City Foundation, och ett antal privata byggherrar är med och skapar Hagastaden.

När?

Byggtid: 2010–2025

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 22 februari 2017

Karta med positionen för Hagastaden utmarkerad
Se Hagastaden på kartsidan
Lat N 59º 20' 53" Lon E 18º 2' 0"
Se Hagastaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  År 2025 är området en ny del av staden med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. Området ska bli ett av världens främsta för life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa.

 • Planering

  Beskrivning

  Hagastaden ska vara ett nav i en tillgänglig och trygg region genom att överbrygga sociala och fysiska barriärer. Hagastadens utformning ska bidra till ett Stockholm med obegränsade möjligheter för människor att resa, bo och mötas i regionen.

 • Genomförande

  Just nu

  Vid Torsplan pågår bygget av Norra Tornen. Även längs Norra Stationsgatan har byggnationen av bostadshusen kommit igång, och under året flyttar de första familjerna in. Vid Torsplan är de första handels- och kontorskvarteren färdigbyggda, och verksamheterna är i full gång. Intunnlingen av E4/E20 är färdig. Arbetet med att tunnla in och flytta Värtabanan fortsätter under året. Ett stort vattenmagasin anläggs under östra delen av blivande Norra Stationsparken.

  Nästa steg

  Under 2017 påbörjas arbetet med detaljplan för kvarteren väster om Torsplan, och likaså detaljplan för de östra kvarteren som omfattar tullhusen och kvarteren vid Norrtull bort mot Wenner-Gren Center.

 • Klart

  Beskrivning

  Hela området är klart 2025.

Följ projektet

Kontakt