Trafik och vägar Bromma, Gustavslundsvägen

Cyklist

Om projektet

Gustavslundsvägen är ett prioriterat cykelstråk i Stockholms län. Därför bygger Stockholms stad en ny cykelbana för att göra det enklare och säkrare att cykla på vägen.

Varför?

Större delen av Gustavslundsvägen saknar cykelbanor, vilket gör att säkerheten för cyklister inte är tillräckligt hög. Därför vill Stockholms stad öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister.

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan byggs en dubbelriktad cykelbana utmed hela Gustavslundsvägen. Vid Alviksplan så ansluter cykelbanan till Drottningholmsvägen.

Vem?

Stockholms stad utför projektet.

När?

Klart under 2017.

Senast uppdaterad 1 mars 2017

Karta med positionen för Bromma, Gustavslundsvägen utmarkerad
Se Bromma, Gustavslundsvägen på kartsidan
Lat N 59º 19' 58" Lon E 17º 58' 38"
Se Bromma, Gustavslundsvägen i Google Maps

Kontakt