Bostäder Gamla Enskede, Dalen

Bostadskvarteret Dalen 1
Vy mot bostadskvarteret i söder, Dalens Centrum i ryggen. Illustration: Reflex arkitekter AB

Om projektet

I staden råder stor brist på bostäder, inte minst för studenter. Nu planerar Svenska Bostäder att bygga 100 hyresrätter och 50 studentlägenheter vid Dalens centrum.

Varför?

Stockholm är en snabbt växande stad och beräknas ha runt 1,1 miljoner invånare år 2030. För att möta invånarnas behov har staden som mål att skapa ett brett utbud av bostäder och verksamheter i områden med god kollektivtrafik. Dalen är ett sådant område.

Syftet med projektet är att skapa nya bostäder och bidra till en mer levande stadsmiljö i Dalen.

Vad?

Svenska Bostäder planerar att bygga ett bostadskvarter ovanpå ett parkeringshus sydöst om Dalens centrum. Byggnaderna i kvarteret kommer att vara runt fem till sex våningar höga och sammanlagt innehålla runt 100 hyreslägenheter. I planen föreslår Svenska Bostäder att man ersätter parkeringshusets slutna betongfasad med bostadsentréer och lokaler för till exempel handel och service. I kvarterets västra och södra hörn föreslår de varsitt mindre torg. Förändringarna bidrar till att skapa en mer levande, öppen och trygg stadsmiljö samt en mer välkomnande entré till centrum.

Under kvarteret kommer parkeringshuset finnas kvar och kunna användas av personer som inte bor i kvarteret även i fortsättningen.

Svenska Bostäder planerar även att bygga ett flerbostadshus med Dalens första studentlägenheter på grusplanen vid Åsgärdevägens slut. Enligt planerna kommer huset att vara fem våningar högt och innehålla runt 50 lägenheter samt tvättstuga, förråd, teknikrum och miljörum.

I samband med projektet behöver Åstorpsringen justeras i läge och cykel- och gångvägen längs Skogskyrkogårdens slänt kommer att breddas från fyra till fem meter.

Vem?

Byggherre är Svenska Bostäder AB.

När?

Preliminär tidplan:
Start-PM tredje kvartalet 2014
Plansamråd första kvartalet 2015
Granskning andra kvartalet 2015
Antagande tredje kvartalet 2015

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 28 juli 2015

Karta med positionen för Gamla Enskede, Dalen utmarkerad
Se Gamla Enskede, Dalen på kartsidan
Lat N 59º 17' 3" Lon E 18º 5' 47"
Se Gamla Enskede, Dalen i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Preliminär tidplan:
  Start-PM tredje kvartalet 2014
  Plansamråd första kvartalet 2015
  Granskning andra kvartalet 2015
  Antagande tredje kvartalet 2015

Kontakt