Trafik och vägar Bällsta, Gamla Bromstensvägen

Cyklist

Om projektet

En stor del av cykeltrafiken från Spånga, södra Järvafältet och Järfälla in mot innerstaden, Bromma och Sundbyberg kanaliseras till Gamla Bromstensvägen och delar av Bällstavägen vidare mot Ulvsundavägen. Därför har Gamla Bromstensvägen en stor betydelse för cykeltrafiken. Gamla Bromstensvägen har delvis karaktären av en lokal villagata.

Varför?

Längs i stort sett hela vägen saknas cykelinfrastruktur. Gamla Bromstensvägen måste eventuellt grundförstärkas vilket i så fall samordnas med cykelprojektet. Eventuella förstärkningsåtgärder är inte medräknade i kalkylen för Gamla Bromstensvägen.

Senast uppdaterad 16 februari 2016

Karta med positionen för Bällsta, Gamla Bromstensvägen utmarkerad
Se Bällsta, Gamla Bromstensvägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 52" Lon E 17º 55' 57"
Se Bällsta, Gamla Bromstensvägen i Google Maps

Kontakt