Mer än en typ av projekt Fridhemsplan breddad gångbana

Visionsbild

Om projektet

Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kvarteret Väktaren samt gestaltning för ökad trivsel och framkomlighet för fotgängare.

Varför?

Fridhemsplan är en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Platsen har goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt nav i området och bli Kungsholmens naturliga centrum, med en levande torgmiljö som inbjuder till mänskliga möten. Staden vill därför utveckla området genom att bredda gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen.

Vad?

Breddning och gestaltning av gångbanan vid kvarteret Väktaren, mellan S:t Eriksgatan och Fridhemsgatan är i projekteringsskedet. Planen är att gångbanan på norra sidan Drottningholmsvägen ska breddas från dagens 8 till cirka 12,5 meter. Platsen öppnas därigenom upp för att få en mer torgliknande karaktär.
Kioskbyggnader och reklamtavlor tas bort för att bereda plats för möblering och befintliga träd ersätts med nya som placeras i möbleringsytan. Marken får en beläggning av betong- och granitplattor som skiljer ut sig från gångbanornas normala karaktär i Stockholm.
Flera insatser görs också för att förbättra för cyklister. Nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändar av gångbanan. Gång- och cykelöverfarterna över Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan breddas. Den oreglerade cykelöverfarten vid övergångsstället över Fridhemsgatan höjs upp och markeras med röd färg. Området blir bättre upplyst med ny armatur på linspännstolpar över körbanan, ny belysning över norra gångbanan samt ny parkbelysning längs med den nya cykelbanan på södra sidan gatan.

Vem?

Trafikkontoret är byggherre och entreprenör för arbetena kommer att upphandlas under 2016-2017.

När?

Byggstart planerad till våren 2017.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 11 november 2016

Karta med positionen för Kungsholmen, Fridhemsplan, breddad gångbana utmarkerad
Se Kungsholmen, Fridhemsplan, breddad gångbana på kartsidan
Lat N 59º 19' 56" Lon E 18º 1' 48"
Se Kungsholmen, Fridhemsplan, breddad gångbana i Google Maps

Kontakt