Trafik och vägar Förbifart Stockholm

Förbifart
Så här byggs E4 Förbifart Stockholm, illustration: Tomas Öhrling

Om projektet

Trafikverket bygger ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Förbifart Stockholm ska förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Den nya leden binder samman de norra och södra länsdelarna och skapar en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad.

E4 Förbifart Stockholm är det största kombinerade väg- och tunnelprojektet någonsin i Stockholms län och kommer att få stor betydelse för framkomligheten i regionen. Genom att avlasta Essingeleden minskar sårbarheten i trafiksystemet.

Varför?

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och bidrar till att minska känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.

Vad?

En 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter.

Budget: 28 miljarder kr (2009 års prisnivå).

Finansiering: Ca 80 procent via trängselskatt och 20 procent från staten. Ingen trängselskatt planeras på Förbifart Stockholm.

Vem?

Trafikverket bygger ny väg och ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat fem direkt berörda kommuner och SL.

När?

Ett första spadtag togs den 19 augusti 2014. Drygt två månader senare, den 23 oktober 2014, stoppades projektet av den nya regeringen för att ge Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga parter möjlighet att förhandla om avtalet om projektets finansiering som skrevs 2009. Den 18 december 2014 beslutade regeringen att arbetet skulle återupptas från den 1 januari 2015.
Förberedande byggarbeten inleddes 2015 och 2016 började arbetet med de första tunneldelarna i söder.
Byggtid: cirka 10 år.

Senast uppdaterad 1 november 2016

Karta med positionen för Förbifart Stockholm utmarkerad
Se Förbifart Stockholm på kartsidan
Lat N 59º 24' 48" Lon E 17º 54' 7"
Se Förbifart Stockholm i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  En enklare och snabbare resa, antingen du väljer att åka bil eller kollektivt.

  Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Det är lätt att förstå betydelsen av en ny vägförbindelse väster om Stockholm. Idag finns bara en större väg när du ska passera staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm.

 • Planering

  Beskrivning

  Förbifart Stockholm ansluter till ytvägnätet vid sex stycken trafikplatser. Du hittar mer information om varje trafikplats och delsträcka i länkarna nedan.

 • Klart

  Trafikstart 2025

Kontakt