Mer än en typ av projekt Södermalm, Fatbursparken norra

Fatbursparken

Om projektet

På Södermalm pågår planering för att förbättra den norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan.

Varför?

I samband med att Citybanan byggs så överdäckas stambanan, som tidigare skurit genom Fatbursparken. Här vid Mariagårdstäppan skapas möjligheter att utvidga Fatbursparken och skapa en större och mer sammanhållen park.

Vad?

Citybanan har under flera år haft norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan som arbetsområde. Tunneldelen mellan Högbergsgatan och Stockholms Södra blev färdig 2016. Samtidigt genomfördes stambanans överdäckning.

På överdäckningen av spårområdet vid Mariagårdstäppan ska Stockholms stad anlägga nya parkmark som kopplas ihop med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Nu pågår planering för hur den nya parken ska gestaltas, se nya skisser i bildgalleriet på denna sida. De skisser som tidigare visats för utformning av parken är inte längre aktuella på grund av ändrade tekniska förutsättningar.

I samband med den förlängda parken planeras även nya bostadshus i Johan Helmich Romans Park. Planeringsarbetet pågår men har försenats på grund av påtalade risker från Länsstyrelsen under samrådet. Stadens ambition är fortfarande att bostäder ska byggas på denna plats.

På- eller ombyggnad av fastigheten Göta Ark är för närvarande inte aktuellt.

Vem?

Stockholms stad ansvarar för att anlägga den nya parken.

När?

Den sista november 2016 tog staden över alla områden i parken som Trafikverket använt för bygget av Citybanan och överdäckningen av stambanan vid Mariagårdstäppan.

I februari 2017 presenterar staden förslag till ny utformning av denna del av parken.

Planering av ny bostadshus i JH Romans park pågår.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Karta med positionen för Södermalm, Fatbursparken norra utmarkerad
Se Södermalm, Fatbursparken norra på kartsidan
Lat N 59º 18' 51" Lon E 18º 4' 11"
Se Södermalm, Fatbursparken norra i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    En större, mer sammanhållen och inbjudande park som är trygg att vistas i.

  • Planering

    Beskrivning

    Planering pågår för utformning av ny park. Arbetet kan starta tidigast under 2017.

Kontakt