Service Exempel Odenplan

Odenplan
Odenplan, markperspektiv

Om projektet

Odenplan med sitt centrala läge ger plats för en ny pendeltågsstation för Citybanan och får därmed nytt torg, bostäder, butiker och handelsytor.

Varför?

Citybanan innebär ett förändrat resandemönster för byte mellan pendeltåg, tunnelbana, buss och gång-/cykeltrafik. Odenplan blir ett alternativ till att åka via Centralen då Karlbergs pendeltågsstation ersätts med Odenplan. Utbyggnaden av Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden innebär också en stor ökning av antalet resenärer. Odenplan är redan idag en stark knutpunkt i innerstaden, när Citybanan tas i bruk får området stor regional betydelse.

Vad?

Torget får en ny entré till pendeltåget och tunnelbanan, samt en flyttbar uteservering. Under torget föreslås ett garage för ca 250-500 cyklar med anslutning till tunnelbanan och pendeltåg. Under Odengatan planeras en gångpassage som förbinder tunnelbanan och pendeltåget med Odengatans södra sida. Den kommer att kantas av butiker, omfattande ca 900 kvm. Ca 30 nya bostäder skapas genom att bygga om huset Adlern Mindre mot Vegagatan, och nybyggnad av två små bostadshus på gården.

Påverkan i närområdet

Störningar ska minimeras så att kollektivtrafiken kan fungera under byggtiden. Busslinjerna kan komma förstärkas och kräva mer hållplatsutrymme. Framtagandet av en stomnäts- och spårvägsstrategi kan påverka kollektivtrafiken runt torget.

Läs mer om Odenplan

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 28 augusti 2013

Karta med positionen för Odenplan utmarkerad
Se Odenplan på kartsidan
Lat N 59º 20' 34" Lon E 18º 2' 56"
Se Odenplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Odenplan blir Sveriges näst största knutpunkt för kollektivtrafik efter Centralstationen. Torget ska förstärkas med trygga öppna mötesplatser och en tydlig rumslig karaktär. En fortsatt planering för bra och säkra gång- och cykelstråk krävs i samband med att Citybanan öppnas.

  • Planering

    Beskrivning

    Detaljplanen för Odenplan godkändes i stadsbyggnadsnämnden i 18 april 2013. Den 10 juni 2013 antogs planen i kommunfullmäktige.

Kontakt