Upprustningar Sköndal, Eklunds Hage

Om projektet

I oktober 2014 startade upprustningsarbetet av lekplatsen Eklunds Hage, i Sköndal. I den första etappen gjordes rivningar och andra förberedande arbeten. Upprustningsarbetet fortsätter under våren 2015 för att färdigställas under till sommaren 2015.

Lekplatsen Eklunds Hage ligger mellan Tårtvägen, Krokanvägen och Pirogvägen i Sköndal. Lekplatsen ligger i ett grönstråk som går igenom Sköndal i nord-sydlig riktning. Den har tidigare varit bemannad. Som i andra nedlagda parklekar finns stora tomma ytor.

Varför?

Målet är att skapa en kvarterslekplats för alla åldrar som på ett bättre sätt är integrerad med parken i övrigt.

Upprustningsarbetet har föregåtts av ett välbesök samrådsmöte den 22 april 2014. Minnesanteckningarna från mötet finns här.

Vem?

Stockholms stad

När?

Projektstart: Oktober 2014
Projektslut: Försommaren 2015

Senast uppdaterad 27 mars 2015

Karta med positionen för Sköndal, Eklunds Hage utmarkerad
Se Sköndal, Eklunds Hage på kartsidan
Lat N 59º 15' 16" Lon E 18º 6' 12"
Se Sköndal, Eklunds Hage i Google Maps

Kontakt