Bostäder Gröndal, Bryggvägen

Gröndal, Bryggvägen

Om projektet

På Bryggvägen i Gröndal planeras ett nytt område med cirka 400 bostäder, verksamheter och grönområden vid Mälarens strand. Längs vattnet skapas nya möjligheter till promenader och umgänge.

Varför?

Inom Gröndal och angränsande stadsdelar pågår ett stort stadsutvecklingsarbete. Staden utvecklar stadsstråken mellan Södermalm – Liljeholmen – Telefonplan – Axelsberg – Gröndal för att binda samman stadsdelarna och skapa en tätare stad.

Enligt översiktsplanen ska staden verka för att skapa attraktiva stråk och bättre möjligheter till rekreation vid vatten. Utbyggnad av strandpromenader ska utvecklas där det är möjligt.

Vad?

Områdets huvudgata är Bryggvägen som från Gröndalsvägen leder ner till vattnet. Längs med gatan planteras träd och en ny park skapas centralt i området. Här planeras cirka 400 lägenheter med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, och en förskola.

Intill förskolan planeras också en allmän lekplats. I flera av husen finns möjlighet att driva affärsverksamheter i bottenplan. Husens höjd trappar ner mot vattnet, med undantag för ett högre hus i väster. Vid vattnet skapas en ny allmän plats med bryggor och möjlighet att promenera och umgås längs Mälaren.

Under våren 2015 började Trafikverket bygga en anläggning för att ta hand om dagvatten från Essingeleden vid Gröndalsbron. Mer information finns på Trafikverkets webbsida, http://www.trafikverket.se/grondalsbron.

Vem?

Byggherrar är NCC, ALM, Genova, Aros och Byggvesta.

Trafikverket genomför arbeten på Gröndalsbron.

När?

Byggstart hösten 2015. Byggstart för Stockholms stads arbeten februari 2016. Klart 2018/19.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Karta med positionen för Gröndal, Bryggvägen utmarkerad
Se Gröndal, Bryggvägen på kartsidan
Lat N 59º 19' 0" Lon E 17º 59' 54"
Se Gröndal, Bryggvägen i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen för Bryggvägen vann laga kraft i september 2014.

 • Genomförande

  Just nu

  Byggstart för Bryggvägen skedde hösten 2015. Det nya området beräknas bli klart under 2018/19.

  Sedan våren 2015 genomför Trafikverket arbeten vid Gröndalsbron.

Kontakt