Service Bromsten, Gunilla 20

Foto över planområdet med det befintliga miljöhuset markerat med pil
Foto över planområdet med det befintliga miljöhuset markerat med pil

Om projektet

En bostadsrättsförening i Bromsten har ansökt om planändring av sin fastighet, så att ett miljöhus med tillfälligt bygglov kan stå kvar.

Varför?

I Stockholms översiktsplan Promenadstaden definieras Spånga som en attraktiv tyngdpunkt. Här vill man utveckla tätare bebyggelse med attraktiva bostäder och en mångfald av verksamheter och service. Med cirka 700 meter till Spånga station och centrum hör fastigheten Gunilla 20 i Bromsten till denna tyngdpunkt.

Vad?

Fastigheten Gunilla 20 består av bostäder från 1950-talet med tillhörande byggnader, bland annat det aktuella miljöhuset för källsortering av avfall. Miljöhuset är friliggande och har en area på 57 kvadratmeter. Det är placerat vid en norrgavel.

Bostadsrättsföreningen har ansökt om en planändring så att miljöhuset - vars tillfälliga bygglov har gått ut - kan stå kvar. Förslaget innebär ingen förändring av den byggda miljön inom planområdet.

Vem?

HSB Brf Gunilla har inkommit med ansökan om planändringen.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat planförslaget.

När?

Start-PM: första kvartalet 2014
Plansamråd: andra kvartalet 2014
Betänketid: fjärde kvartalet 2014
Antagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas under första kvartalet 2015

Senast uppdaterad 25 augusti 2015

Karta med positionen för Bromsten, Gunilla 20 utmarkerad
Se Bromsten, Gunilla 20 på kartsidan
Lat N 59º 22' 56" Lon E 17º 54' 43"
Se Bromsten, Gunilla 20 i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Start-PM: första kvartalet 2014
  Plansamråd: andra kvartalet 2014
  Betänketid: fjärde kvartalet 2014
  Antagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas under första kvartalet 2015

Kontakt