Öppet hus

Den planerade bussterminalen och utformningen av ny bebyggelse runt Brommaplan väckte många frågor under stadsbyggnadskontorets öppna hus den 24 maj.

Ett 100-tal personer hade kommit till Kristofferskolan för att få information och möjlighet att diskutera utvecklingen. Med på mötet var representanter från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och byggföretaget JM.

Frågor som togs upp till diskussion var

•förslaget till detaljplan för ny bussterminal vid Brommaplan
•programarbetet för utvecklingen av centrala Bromma
•resultatet från enkäten om Brommaplan
•Stockholm växer, hur möter vi utvecklingen?

/PageFiles/292413/oppethus_brommaplan.jpg

Senast uppdaterad 20 augusti 2012

Karta med positionen för Brommaplan utmarkerad
Se Brommaplan på kartsidan
Lat N 59º 20' 22" Lon E 17º 56' 17"
Se Brommaplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Området kring Brommaplan utreds för att se hur det kan utvecklas till en så kallad tyngdpunkt och vilka konsekvenser det får för stadsdelarna runtomkring.

Kontakt