Gåturer

Den 18:e och 19:e juni fanns det möjlighet att föra dialog och dela med sig erfarenheter genom att gå promenader runt Brommaplan och Riksby, tillsammans med stadens representanter.

/PageFiles/292417/gaturer.jpg

Vad innebär gåturer?

Gåtur är en dialogmetod som ger dig som boende eller verksam i området möjlighet att dela dina erfarenheter av området med stadens tjänstemän. Gåturer väcker idéer och ger kunskap för alla som medverkar. Gåturer kan genomföras i olika skeden av planeringsprocessen.

Hur gick det till?

Gåturen bestod av två olika slingor med åtta stopp vardera. Vid varje stopp fick de deltagarna svara på frågorna: ”Vad är bra med denna plats”, ”Vad är dåligt med denna plats” och ”Vad skulle kunna förändras med denna plats.

Slinga 1 gick runt Riksby, Spångavägen och Åkeshov medan slinga 2 gick runt Åkeshov och Drottningsholmsvägen.

Det var totalt 28 personer som besvarade frågorna på slinga 1 och 19 personer som besvarade frågorna på slinga 2. I slutet av vandringen samlades gruppen och gav reflektioner av de platser som besökts.

Dokumentation och kartor från gåturerna finner ni nedan.

Senast uppdaterad 20 augusti 2012

Karta med positionen för Brommaplan utmarkerad
Se Brommaplan på kartsidan
Lat N 59º 20' 22" Lon E 17º 56' 17"
Se Brommaplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Området kring Brommaplan utreds för att se hur det kan utvecklas till en så kallad tyngdpunkt och vilka konsekvenser det får för stadsdelarna runtomkring.

Kontakt