Enkät om Brommaplans centrum

För att få veta mer om hur alla som använder Brommaplans centrum upplever platsen genomförde stadsbyggnadskontoret en enkätundersökning under mars-april 2012. Vi tackar alla som svarade på enkäten.

Enkätsvaren visar att Brommaplans centrum av de allra flesta upplevs som grått, trist och tråkigt. Det är skräpigt och dåligt underhållet. Många upplever platsen som otrygg och oinbjudande. Det är inte en plats där man träffar och umgås med sina vänner.

Biblioteket är en av de få platser som uppskattas, men det bör få en mindre undanskymd placering. Även torghandeln är ett uppskattat inslag.

Önskade förbättringar är att centrumet skall bli blir trevligare, ljusare, renare, mindre grått, att det får bättre gång- och cykelmiljöer, bättre belysning, gröna planteringar, uteserveringar, mer torgkänsla, plats för torghandel och cykelställ för pendlare.

Senast uppdaterad 17 juli 2012

Karta med positionen för Brommaplan utmarkerad
Se Brommaplan på kartsidan
Lat N 59º 20' 22" Lon E 17º 56' 17"
Se Brommaplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Området kring Brommaplan utreds för att se hur det kan utvecklas till en så kallad tyngdpunkt och vilka konsekvenser det får för stadsdelarna runtomkring.

Kontakt