Tyck till/samråd

En viktig del i programarbetet för centrala Bromma är att genom tidig dialog få kunskap om vad boende och verksamma tycker, känner för och vet om området – innan staden har tagit fram ett programförslag för framtida utveckling. Därför vill vi hälsa alla välkomna med synpunkter, idéer och frågor.

Vi har bland annat presenterat och diskuterat programarbetet på Öppet hus i Kristofferskolan och på gåturer. Vi har också fått viktig återkoppling från två enkäter genomförds, både för Brommaplan och för Riksby. Läs mer på sidorna till höger.

Information om programarbetet kommer att publiceras löpande på den här hemsidan, på stadsdelförvaltningens webbplats och anslagstavlor samt i lokaltidningen Mitt i Bromma.

Stadens kartläggning av området och ett första förslag till utveckling av centrala Bromma har presenterats i samband med samrådet som ägde rum under perioden 22 februari till 4 april 2016. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna in synpunkter på programförslaget, vilka kommer ligga till grund för det programförslag som stadsbyggnadsnämnden senare kommer ta ställning till.

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Brommaplan utmarkerad
Se Brommaplan på kartsidan
Lat N 59º 20' 22" Lon E 17º 56' 17"
Se Brommaplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Området kring Brommaplan utreds för att se hur det kan utvecklas till en så kallad tyngdpunkt och vilka konsekvenser det får för stadsdelarna runtomkring.

Kontakt