Kvarteret Linneduken 1

/PageFiles/1008000/Oversikt_633.jpg

Stockholm växer. Vid Klädesvägens slut invid Brommaplan har byggnationen påbörjats av cirka 250 smålägenheter.

Varför?

Området har ett bra läge med närhet till service, kommunikationer och grönområden.
De nya bostadshusen kommer att bli en viktig del i förnyelsen och förtätningen av Brommaplansområdet, som är utpekad som en av nio tyngdpunkter enligt Stockholms översiktplan Promenadstaden.

Vad?

Inom fastigheten Linneduken 1 byggs sex bostadshus med totalt cirka 250 smålägenheter. Byggnationen består av två hus mot Drottningholmsvägen i 6 våningar och två hus mot tunnelbanan i 4 våningar, samt två högre hus i öster i 10 våningar. De översta våningarna i husen är indragna mot väg och spår. På översta våningen, där fasaden är indragen finns gemensamma terrasser för boende i kvarteret.

/PageFiles/1008000/Linneduken1_633.jpg

Byggnaderna binds ihop av glasade balkonger, dels för att minimera bullerstörningarna från väg och spår, dels för att tydligt dela upp byggnadsvolymerna. Mellan de höga husen i öster lämnas en öppning i bottenvåningen för att ge möjlighet för passage.

Mot Klädesvägen skapas två mindre byggnader i en våning samt en gemensamhetsbyggnad med bl.a. garagenedfart och ett orangeri.

Vem?

Fastigheten Linneduken 1 ägs av SSM Bygg & Fastighets AB.

När?

Detaljplanen vann laga kraft 2013-01-04.
Byggnation av bostadshusen pågår. Inflyttning beräknas ske under våren 2017.

Kontakt

Nils Wiklund, projektchef
SSM Bygg & Fastighets AB
E-post; nils.wiklund@ssmfastigheter.se
Telefon: 0709-58 83 69

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Brommaplan utmarkerad
Se Brommaplan på kartsidan
Lat N 59º 20' 22" Lon E 17º 56' 17"
Se Brommaplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Området kring Brommaplan utreds för att se hur det kan utvecklas till en så kallad tyngdpunkt och vilka konsekvenser det får för stadsdelarna runtomkring.

Kontakt