Samrådstiden för programmet Centrala Bromma skjuts upp

Publicerad
21 februari 2014 13:13
Senast ändrad
21 februari 2014 13:27
Områden
Bromma

Samrådstiden för programmet Centrala Bromma skjuts upp

Samrådstiden är uppskjuten tillsvidare. Planeringen för centrala Bromma fortsätter och fördjupas inför programsamrådet.
Bland annat ska konsekvenserna av en flytt av Åkeshovs reningsverk studeras närmare.

För mer information, kontakta planhandläggare Fredrik Jensen

 

Senast uppdaterad 21 februari 2014