stortprojekt_symbol Brommaplan

Brommaplan

Om projektet

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för fler bostäder, service, arbetstillfällen och en utbyggd infrastruktur. Nu handlar det om centrala Bromma – var med och delta i utvecklingen!

Här pågår det två parallella projekt:
• Programarbete för Centrala Bromma/Riksby för att ge en helhetsbild av förutsättningarna för att utveckla området vidare.
• Detaljplanearbete vid Brommaplan för utveckling av bussterminalen och stadsmiljön med fler butiker, upprustade torg och cirka 850 nya lägenheter nära buss och tunnelbana.

Mer information om projekten hittar du genom länkarna till höger på sidan.

Varför?

Stadsdelarna kring Brommaplan har alla olika karaktär och förutsättningar för utveckling. Brommaplans centrum behöver rustas upp och få ett större utbud av service och bostäder, inte minst mot bakgrund av ökad inflyttning. Staden behöver också undersöka möjligheterna att förbättra bytet mellan buss och tunnelbana, liksom möjligheterna att gå eller cykla till stadsdelarna runt omkring Brommaplan.

De stora utvecklingsmöjligheterna finns i Riksby. Med Brommaplan som en viktig knutpunkt lämpar sig programområdet bra för utveckling av service och för att bli en attraktiv och levande stadsmiljö.

Vad?

Brommaplan är i stadens översiktsplan utpekad som en så kallad tyngdpunkt. I januari 2012 beslutade stadsbyggnadsnämnden att programarbete för centrala Bromma skulle påbörjas.

Programmet för centrala Bromma ska ge en helhetsbild av förutsättningarna för att utveckla området, utgöra planeringsunderlag för framtida detaljplaner och fungera som stöd vid förfrågningar om markanvisningar. Samråd om programförslag för centrala Bromma pågick mellan 22 februari och 4 april 2016

Parallellt med programarbetet för centrala Bromma pågår planarbete för utveckling av Brommaplans bussterminal med närområde. Syftet är att utreda överdäckning av bussterminalen vid Brommaplan samt utveckling av stadsmiljön med fler butiker, upprustade torg och cirka 850 nya lägenheter.

När?

Programsamråd för centrala Bromma pågick mellan 22 februari - 4 april 2016. Nu sammanställs de skriftliga synpunkter som inkommit.

Utredningsarbetet för kvarteret Grammet, som möjliggör en ny inbyggd bussterminal, cirka 850 bostäder och lokaler för handel och kontor kommer så småningom att ställas ut för granskning. Då visas ett reviderat planförslag och det är det sista formella skedet i planarbetet. Då kommer det att visas i Tekniska Nämndhuset, på Brommaplans bibliotek och på hemsidan.

Länsstyrelsen har i sitt remissvar skrivit att en förutsättning för att detaljplanen för kvarterat Grammet ska antas är att Stockholm Vatten kan säkerställa att Åkeshovs reningsverk flyttas, eftersom de planerade bostäderna vid Brommaplan ligger nära reningsverket som kan ge störande lukt. Stockholm vatten kan tidigast få ett miljöbeslut i början av 2017. Först när miljöbeslutet har tagits kan detaljplanen för kvarteret Grammet antas.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 25 april 2017

Karta med positionen för Brommaplan utmarkerad
Se Brommaplan på kartsidan
Lat N 59º 20' 22" Lon E 17º 56' 17"
Se Brommaplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Området kring Brommaplan utreds för att se hur det kan utvecklas till en så kallad tyngdpunkt och vilka konsekvenser det får för stadsdelarna runtomkring.

Kontakt