Mer än en typ av projekt Bromma, Stora Mossens backe

Illustration över planerat område. Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.
Illustration över planerat område. Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.

Om projektet

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Vid Stora Mossen och med närhet till Alvik byggs cirka 70 lägenheter i flerfamiljshus.

Varför?

Området har ett bra läge med närhet till service, kommunikationen och grönområden. Det ligger i omedelbar närhet till Alvik, som är utpekat som stadsutvecklingsområde och cirka 1,5 km från Brommaplan som är utpekat som en av nio tyngdpunkter i ytterstaden.

Vad?

Fem nya bostadshus placerade i en bågform längs en ny kvartersgata byggs norr om Hermelinsstigen mot tunnelbanan i Stora Mossen.

Totalt planeras drygt 70 lägenheter. Bebyggelsen består av flerfamiljshus i fyra till fem våningar placerade i en brant sluttning med souterrängvåningar mot norr. Samtliga lägenheter upplåts som bostadsrätt.

En ny gata med vändningsmöjlighet har byggts från Stora Mossens backe. Parkering sker i parkeringsgarage samt längs infartsgatan.

Lekplatsen söder om kvarteret Eldhunden har rustats upp och gjorts mer inbjudande och tillgänglig för allmänheten.

Den trappa som från den allmänna infarten leder ner till kvarteret Eldhunden har flyttats så att den går i riktning mot lekplatsen.

Vem?

Stockholms stad har byggt om lokalgata och lekpark. NCC bostad AB bygger bostäder.

När?

Detaljplanen vann laga kraft 2014-09-16.

Ombyggnation av lokalgatan mellan de nya bostadshusen och Stora Mossens backe samt nya lekparken startade i april 2015. Lokalgatan parken/lekplatsen har besiktigats.

NCC bygger bostäder.
Byggtiden beräknas ta cirka två år.

För att minimera risken att bostadsproduktionens entreprenadfordon kör sönder asfalt kommer det sista lagret av asfalt att läggas på lokalgatan när NCC är färdiga med sin bostadsproduktion.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 9 februari 2017

Karta med positionen för Bromma, Stora Mossens backe utmarkerad
Se Bromma, Stora Mossens backe på kartsidan
Lat N 59º 20' 4" Lon E 17º 57' 41"
Se Bromma, Stora Mossens backe i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Just nu

    Lokalgatan har byggts om. Lekplatsen har rustats upp och blivit mer tillgänglig och inbjudande för allmänheten.

Kontakt