Mer än en typ av projekt Bromma, Margretelundsvägen

Del av Margretelundsvägen är markerat med cerise
Del av Margretelundsvägen är markerat med cerise

Om projektet

Västra delen av Margretelundsvägens läggs i ny sträckning söder om slottet och den nuvarande delen av Margretelundsvägen norr och öster om slottet rivs och blir park. Allmänhetens tillgång till Ulvsunda Slotts trädgård förbättras och övriga parker i området rustas upp. I området byggs även 60 lägenheter i radhus samt 8 friliggande villor.

Varför?

Området kring Ulvsunda Slott är ett av västerorts viktigaste kulturminnen och slottsparken är ett grönområde som har som använts av kringboende. Ulvsunda Slott används idag som konferensanläggning med övernattningsmöjligheter.

Vad?

Margretelundsvägen får en ny sträckning söder om slottet, den gamla vägen byggs om till park. 60 lägenheter samt 8 fristående villor byggs i den södra delen av Ulvsunda Slotts fastighet. Slottets sydvästra flygel får en utbyggnad samt att det byggs en ny bro över kanalen mellan Johannesfredsvägen och slottet för varuleveranser. Den f.d. Mejerivillan kan enligt den nya detaljplanen användas för konferensverksamhet och viss publik verksamhet.

Vem?

Stockholms stad bygger ny korsning för Ulvsundavägen och Margretelundsvägen i dess nya läge samt upprustar parker i området. ALM Equity bekostar och bygger Margretelundsvägens nya sträckning samt bygger radhus och villor. Ulvsunda Slott bygger en bro mellan Johannesfredsvägen och slottet för varuleveranser till slottet.

När?

Margretelundsvägen öppnar i sin nya sträckning under 2017 och då påbörjas upprustningen av parkområdet,som beräknas att vara klart våren 2018. Radhusen färdigställdes 2016 och parhusen beräknas vara klara i mars 2017.

Påverkan i närområdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas. Parkering får endast ske på anvisade platser.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 6 december 2016

Karta med positionen för Bromma, Margretelundsvägen utmarkerad
Se Bromma, Margretelundsvägen på kartsidan
Lat N 59º 20' 24" Lon E 17º 57' 53"
Se Bromma, Margretelundsvägen i Google Maps

Kontakt