Bostäder Bromma, Gustav III:s väg

Nockeby detaljplaneområde
Karta med detaljplaneområde inritat

Om projektet

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder och alla delar av staden ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. I förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen, bredvid Nockebyskogen planeras sex mindre flerbostadhus med cirka 90 lägenheter.

Varför?

Planförslaget innebär en förtätning av Stockholm nära en i Promenadstaden– översiktsplan för Stockholm utpekad tyngdpunkt – Brommaplan. Området ligger cirka 1 km från Brommaplan, där det finns god tillgång till service och goda kollektivtrafikförbindelser.

Vad?

Förslaget möjliggör byggnation av sex mindre flerbostadshus i fyra våningar samt en indragen takvåning. Totalt ryms cirka 90 lägenheter.

Till bostäderna byggs en lokalgata från Åkeshovsvägen och Gustav III:s väg, som och löper parallellt med Drottningholmsvägen innanför befintlig cykelväg.
Bebyggelsen följer skogsbrynet och är varsamt anpassad till terrängen för att inte skada de Geermoränerna. Byggnaderna placeras i huvudsak på öppen gräsmark och på Gustav III:s väg. Marken mellan och bakom byggnaderna ansluts mot befintlig naturmark genom att mjukt släntas ut.

Parkering ordnas som kantstensparkering längs gatan, markparkering och i garage.

Cykelparkering ordnas inom fastigheten.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).
Arkitekt: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB.

När?

Planområdet markanvisades den 11 december 2008 till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Plansamråd ägde rum 13 februari 2013 till 10 april 2013. Vid stadsbyggnadsnämndens möte 14 november 2013 godkändens redovisningen av samråd och nämnden beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet.
Granskning ägde rum mellan 11 december 2013 – 22 januari 2014.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 17 november 2016

Karta med positionen för Bromma, Gustav III:s väg utmarkerad
Se Bromma, Gustav III:s väg på kartsidan
Lat N 59º 19' 52" Lon E 17º 55' 16"
Se Bromma, Gustav III:s väg i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Det här projektet bidrar till bostadsförsörjningen och att Brommaområdet blir en attraktiv del i framtidens Stockholm.

 • Planering

  Planförslaget ställdes ut 11 december 2013 – 22 januari 2014.

  Beskrivning

  Planområdet markanvisades i december 2008 till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).

Kontakt