Bostäder Bromma, Arkitektvägen

Flygbild där området är markerat i gult.
Flygbild där området är markerat i gult.

Om projektet

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Vid Arkitektvägen i Abrahamsberg bygger Seniorgården AB 30 lägenheter.

Varför?

I Stockholms stads Översiktsplan – Promenadstaden anges strategier för stadens utveckling. En av strategierna är att staden ska planera för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö. Genom att området får fler bostäder skapas också underlag för mer service i området och ett varierat serviceutbud.

Vad?

Vid Arkitektvägen byggs två bostadshus om tre till fyra våningar innehållandes totalt 30 lägenheter. Alla lägenheter upplåts som bostadsrätt och kommer att vara ett seniorboende/+ 55-boende.

Parkering anläggs till stor del i garage under gården. Ett fåtal parkeringsplatser kommer att ordnas på markområdet.

Vem?

Seniorgården AB /JM AB

När?

Bygget pågår från juli 2015 och planeras vara klart sommaren 2017.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Bromma, Arkitektvägen utmarkerad
Se Bromma, Arkitektvägen på kartsidan
Lat N 59º 20' 4" Lon E 17º 57' 4"
Se Bromma, Arkitektvägen i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Just nu

    Byggnation pågår och beräknas vara klart sommaren 2017.

  • Klart

    Beskrivning

    Bygget planeras vara klart sommaren 2017

Kontakt