Mer än en typ av projekt Bredäng, Tempelriddarorden

Bredäng, Tempelriddarorden
Tempelriddarorden

Om projektet

På Frimurarvägen i Bredäng pågår byggnationer av 154 studentlägenheter och 48 (andra) hyreslägenheter. Detaljplanen vann laga kraft 2013-11-20 och byggherren Stena fastigheter planerar att starta bygget under hösten 2014.

Varför?

Stockholm växer. Om tio till femton år kommer en miljon människor att bo i Stockholms stad. Det finns en bred politisk enighet om att tillväxten är positiv och att vi ska möta den, bland annat genom att planera för 140 000 bostäder till år 2030. En tydlig strategi för att uppnå målet om fler bostäder är att en stor del av stadens utveckling ska ske genom kompletteringar med ny bebyggelse så att en levande stadsmiljö främjas i hela staden.

Vad?

Stena fastigheter ska uppföra sex stycken flerfamiljshus om fem våningar och totalt 202 lägenheter, 154 stycken är studentlägenheter och 48 är hyreslägenheter. Stena Fastigheter fick hösten 2010 en markanvisning för att bygga studentbostäder och hyreslägenheter på platsen. Projektet krävde en detaljplaneändring och ny detaljplan för området vann laga kraft 2013-11-20. Byggherren planerar för byggstart hösten 2014.

Vem?

Stockholm stads har tagit fram detaljplan för området. Byggherre är Stena Fastigheter.

När?

Byggstart sker hösten 2014. Detaljplanen har varit utställd för granskning mellan den 2 april till 7 maj 2014. Planen antogs under det tredje kvartalet 2014. Mer information om planprocessen hittar du under relaterade länkar, om planprocessen. Alla utredningar och övriga handlingar som ligger till grund för planen hittar du under relaterade länkar, pågående planarbete.

Påverkan i närområdet

Tempelriddarorden 10 är en fastighet på nära 2000 kvadratmeter, tidigare planlagd för barnstuga som aldrig byggdes och fastigheten har sedan 1992 istället varit utarrenderad som parkeringsplats för Stena Fastigheters intilliggande tomträtt på Tempelriddarorden 7. Det finns behov av förskoleplatser i Bredäng men stadsdelen har ansett att läget inte varit optimalt, de ville hellre utöka en befintlig förskola. Genom att Stena Fastigheter släppte en annan tomträtt som de hade intill en redan befintlig förskola kunde stadsdelsförvaltningen satsa på en större förskola och Tempelriddarorden 10 behövdes således inte längre.
SISAB är genom detta i fullgång med att uppföra den nya förskolan med fem avdelningar och plats för 90 barn bara 100-200 meter från exploateringsområdet.

Senast uppdaterad 29 december 2015

Karta med positionen för Bredäng, Tempelriddarorden utmarkerad
Se Bredäng, Tempelriddarorden på kartsidan
Lat N 59º 17' 36" Lon E 17º 56' 11"
Se Bredäng, Tempelriddarorden i Google Maps

Status

 • Genomförande

  Just nu

  Stena Fastigheter bygger bostäderna

  Nästa steg

  Bostadsförmedlingen sker i tre etapper.
  Etapp 1: Inflyttning i december 2015
  Etapp 2: Inflyttning i februari 2016
  Etapp 3: Annonsering kommer att ske vintern 2015. Inflyttning i maj 2016

Kontakt