Trafik och vägar Bredäng-Hökmossen, Södertäljevägen

Gång- och cykelbana längs Södertäljevägen
Gång- och cykelbana längs Södertäljevägen

Om projektet

Under vintern 2016-2017 lägger Ellevio högspänningsledning i marken mellan Bredäng och Solberga. Ledningen går till stor del längs den befintliga gång- och cykelbanan.

När arbete är färdigt återställs gång- och cykelbanan till en modern väg med mått som har stöd i Stockholm stads cykelplan.

Varför?

Cykelvägen längs Södertäljevägen mellan Bredäng och Hökmossen är ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. I samband med ledningsarbeten förbättrar staden framkomligheten och säkerheten för de som går och cyklar på sträckan.

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan kommer gång- och cykelvägen att breddas mellan Bredäng och Hökmossen, en sträcka på cirka två kilometer. Dessutom kommer belysningen att förbättras och det kommer bli nya skräpkorgar och parkbänkar längs vägen.

Gång- och cykelvägen kopplar samman med en planerad cykeltunnel i Västertorp.

Vem?

Etapp 1 – ledningsarbeten och återställning av gång- och cykelbana: Genomförs av Ellevio

Etapp 2 – förbättringsarbeten på gång- och cykelbanan längs hela sträckan: Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Etapp 1: Genomförs under 2016
Etapp 2: Byggstart våren 2017. Prel klart 2017.

Senast uppdaterad 27 januari 2017

Karta med positionen för Bredäng-Hökmossen, Södertäljevägen utmarkerad
Se Bredäng-Hökmossen, Södertäljevägen på kartsidan
Lat N 59º 17' 22" Lon E 17º 58' 10"
Se Bredäng-Hökmossen, Södertäljevägen i Google Maps

Status

  • Genomförande

Kontakt