Service Hässelby Villastad, Blågull 1

Kvarteret Blågull 1 karta
Kvarteret Blågull 1 karta

Om projektet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för att kunna bygga en ny, större förskola på Kaprifolvägen, kvarterat Blågull 1 i Hässelby Villastad. Den förskola som tidigare låg på platsen har brunnit ner.

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett byggande av en ny, större förskola inom fastigheten Blågull 1 i Hässelby Villastad. Det finns ett stort behov av förskoleplatser i området.

Vad?

Den förskola som låg i kvarteret Blågull 1 har brunnit ner. Staden vill därför bygga en ny, större förskola i två plan med sex till åtta avdelningar. Även förskolegården ska bli större genom att ta en del av parkmarken i anspråk.

Värdefulla träd ska sparas och skrivs därför in i den nya planen.

Gångbanan längs fastigheten breddas och rätas ut för att göras säker och tillgänglig.

Vem?

Det är SISAB som ansvarar för byggandet.

När?

Planarbetet påbörjas i maj 2016. Samråd ägde rum i november 2016.

Senast uppdaterad 4 april 2017

Karta med positionen för Hässelby Villastad, Blågull 1 utmarkerad
Se Hässelby Villastad, Blågull 1 på kartsidan
Lat N 59º 22' 18" Lon E 17º 49' 55"
Se Hässelby Villastad, Blågull 1 i Google Maps

Kontakt