Mer än en typ av projekt Blackeberg, Kvarteret Greken

Blackeberg, kvarteret Greken
Blackeberg, kvarteret Greken

Om projektet

Här, i kvarteret Greken nära Björnsonsgatan, planeras för tre punkthus i ca åtta våningar med totalt 90 bostäder. Staden kommer även att leda om gångstigen från Blackebergsstråket för att anpassas till den nya byggnationen. Bebyggelsen ska ta hänsyn till terrängen, omgivande stadsbildskaraktär samt
kulturhistoriska värden. Projektet ska stärka det lokala parkstråket
samt bidra till ett tryggare gångstråk och en socialt hållbar närmiljö.

Varför?

Stockholm växer och bostadsbristen är stor. Stockholms stad ser därför över alla tänkbara områden och platser där det går att bygga fler nya bostäder.

Vad?

Start-PM togs upp i Stadsbyggnadsnämnden i november 2015 och planarbetet har påbörjats.

Vem?

Stockholms stad kommer upplåta marken med tomträtt till Svenska Bostäder AB.

När?

Samråd kommer att ske den 22 augusti kl 17-19 på Medborgarkontoret, Blackebergs bibliotek i Blackeberg. Samrådstiden är mellan 16 augusti – 13 september. Detaljplanen kommer att ställas ut på granskning i december 2016 och antagande av planen sker i mars 2017.

Påverkan i närområdet

Byggtrafik med framförallt transporterna till och från byggarbetsplatsen.

Senast uppdaterad 1 juli 2016

Karta med positionen för Blackeberg, kvarteret Greken utmarkerad
Se Blackeberg, kvarteret Greken på kartsidan
Lat N 59º 20' 37" Lon E 17º 52' 58"
Se Blackeberg, kvarteret Greken i Google Maps

Kontakt