Bostäder Björkhagen, Simrishamnsvägen/Understensvägen

Simrishamnsvägen/Understensvägen, Björkhagen
Simrishamnsvägen/Understensvägen i Björkhagen

Om projektet

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen planeras cirka 200 studentbostäder.

Varför?

Förslaget bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nå
bostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Vad?

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen planeras cirka 200 studentbostäder. Förslaget innebär uppförande av tre nya flerbostadshus, ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i 4 respektive 5 våningar vid Understensvägen.

Bebyggelsen ska bygga vidare på strukturen i Björkhagen med lamellhus i dalen och punkthus på höjder med natur nära inpå bebyggelsen. Punkthuset ska medvetet förhålla sig till skivhuset i Björkhagens centrum och till befintliga punkthus längs Simrishamnsvägen gestaltning och lamellhusen ska medvetet förhålla sig till angränsande lamellhus gestaltning och inspireras av naturen.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i sammarbete med Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB).

När?

Samråd genomfördes 2014-04-08 - 2014-05-20. Stadsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen och ställningstagande efter samråd den 15 mars 2016.
Granskning genomförs 9 november till 7 december 2016. Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till februari 2017.

Senast uppdaterad 8 november 2016

Karta med positionen för Björkhagen, Simrishamnsvägen/Understensvägen utmarkerad
Se Björkhagen, Simrishamnsvägen/Understensvägen på kartsidan
Lat N 59º 17' 21" Lon E 18º 7' 7"
Se Björkhagen, Simrishamnsvägen/Understensvägen i Google Maps

Kontakt