Trafik och vägar Bromma, Ängby, Bergslagsvägen

Bergslagsvägen

Om projektet

En VMS- variabel meddelandeskylt kommer att sättas upp på Bergslagsvägen innan Ängbyplan, i riktning väster ut

Projektet är en del i ett större trafiksäkerhetsprojekt som omfattar trafiksäkerhetsåtgärder längs sträckan Drottningsholmsvägen/Bergslagsvägen mellan Ulvsundaplan och E 18.

Varför?

Minska antalet upphinnandeolyckor samt i övrigt uppmärksamma bilisterna på den bakom kurvan placerade trafiksignalen.

Det övergripande målet för Stockholm fram till 2020 är en minskning med 40 procent av antalet dödade och svårt skadade personer i polisrapporterade trafikolyckor.

Sträckan Drottningholmsvägen/Bergslagsvägen mellan Ulvsundaplan och E 18 är olycksdrabbad och trafiksäkerheten behöver förbättras både i korsningar och på sträckan.

Vad?

En VMS variabel meddelandeskylt kommer att ersätta den skylt som idag varnar för trafiksignalen bakom kurvan. Den nya skylten kommer varna för både trafiksignal samt för eventuell kö.

Det ska bli säkrare för oskyddade trafikanter att använda korsningarna Vällingbyrondellen och Islandstorget och det ska bli lättare för motorfordonen att uppmärksamma trafiksignalen vid Ängbyplan. Även på andra platser kommer säkerheten förbättras genom att räcken sätts upp och att målningsarbeten utförs.

Vem?

Trafikkontoret, Stockholms stad.

När?

2017 i månadsskiftet februari/mars ersättes nuvarande varningsskylt med en VMS variabel meddelandeskylt

2015-2018

Senast uppdaterad 22 februari 2017

Karta med positionen för Bromma, Ängby, Bergslagsvägen utmarkerad
Se Bromma, Ängby, Bergslagsvägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 31" Lon E 17º 52' 25"
Se Bromma, Ängby, Bergslagsvägen i Google Maps

Kontakt