Vem äger vilket område inom Beckomberga?

 Kartbild med aktuella byggherrar

 

Kontakt

Det är flera markägare inom Beckombergaområdet. Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll samt för skötsel av allmänna gator och torg inom sitt område.  

Riksbyggen
Björn Ehrlund, projektchef
Bostad Stockholm Uppland
Direkt: 08-553 635 12
Mobil:  070-374 35 12
www.riksbyggen.se

 

Locum
Mats Lannvik, Driftcontroller Bromma Sjukhus
mats.lannvik@bromma.se
www.locum.se

 

Wåhlin Fastigheter
www.wahlinfast.se

 

NVB-bolaget
(Består av NCC, Veidekke och Besqab)
Hans Rodin, byggprojektledare vid Forsen projekt AB
073-4472089
www.beckomberga.nu

 

Stockholms stad
Vill du lämna synpunkt eller göra en felanmälan (till exempel trasig belysning eller papperskorg) inom ett område som inte är färgmarkerat kan du göra det via webbformulär på www.stockholm.se/felanmalan alternativt via Stockholms stads app "Tyck till".

Senast uppdaterad 16 mars 2016

Karta med positionen för Bromma, Beckomberga utmarkerad
Se Bromma, Beckomberga på kartsidan
Lat N 59º 21' 27" Lon E 17º 53' 52"
Se Bromma, Beckomberga i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Området kring Beckomberga sjukhus bebyggs med lägenheter och arbetsplatser.

 • Genomförande

  Just nu

  Nu pågår produktionen av bostäderna i etapp 3.
  Etapp 1 och 2 är avslutade.

Kontakt