Bostäder Bandhagen,Trollesundsvägen

Bandhagen, Trollesundsvägen

Om projektet

Bandhagen är ett av de områden som staden förtätar för att skapa fler bostäder. Här har det tagits fram ett program för del av Trollesundsvägen ”program för område utmed Trollesundsvägen i Bandhagen”, med ca 500-600 lägenheter och en förskola på 4-6 avdelningar. Här planeras även för bättre framkomlighet för cykel och gång.

Varför?

Under år 2013 togs det fram ett program för del av Trollesundsvägen ”program för område utmed Trollesundsvägen i Bandhagen”. Arbetet med programmet startade för att skapa en helhet i ett område med flera detaljplaner. Syftet med programmet var att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla de områden som redan var markanvisade samt peka ut andra möjliga platser för ny bebyggelse. Detta för att få ett helhetsgrepp på området. Samt att skapa en tydligare entré till Bandhagen och säkrare trafik längs med Trollesundsvägen.

Vad?

Inom programområdet ingår i dagsläget markanvisningar till fyra byggherrar.(BORIS, Svenska Hus i Diabilden, Familjebostäder i Färgfilmen, Wallenstam i Framkallningen och Peab i Kopieramen)Detaljplanearbetet pågår för fyra detaljplaner, totalt ca 700 lägenheter. Det planeras för båda hyresrätter och bostadrätter.

Påbörjade detaljplaner
- Diabilden 400 lägenheter, samråd kvartal 2 2017
- Färgfilmen 57 lägenheter antagande kvartal 2 2017
- Framkallningen ca 140 lägenheter, antagen/överklagad
- Lådkameran etapp 1 ca 90 lägenheter, samråd kvartal 1 2017

Senast uppdaterad 27 februari 2017

Karta med positionen för Bandhagen,Trollesundsvägen utmarkerad
Se Bandhagen,Trollesundsvägen på kartsidan
Lat N 59º 15' 56" Lon E 18º 3' 27"
Se Bandhagen,Trollesundsvägen i Google Maps

Kontakt