Bostäder Bandhagen, Björksundsslingan

Visionsbild
Visionsbild på den nya bebyggelsen. Kjellander Sjöberg arkitektkontor

Om projektet

Staden planerar tre flerbostadshus med ca 80 smålägenheter vid Björksundsslingan nära Bandhagens och Högdalens centrum och tunnelbana. Detaljplanen var på granskning sommaren 2016 och väntas antas i stadsbyggnadsnämnden den 22 september 2016.

Varför?

För att möta dagens och framtidens behovet av bostäder har Stockholms stad som mål att bygga 140 000 bostäder fram till år 2030 och 40 000 bostäder redan till år 2020. Staden strävar dessutom efter att förtäta stadsdelarna och bygga bostäder i anslutning till existerande service och kollektivtrafik.

Den här detaljplanen utgör ett viktigt bidrag för att nå stadens bostadsmål och för att möta behovet av små lägenheter. Dessutom får de närliggande centrumen, Bandhagen och Högdalen, ökat underlag för utveckling.

Vad?

Maxera AB planerar att bygga tre flerbostadshus i fyra till sex våningar vid Björkssundsslingans södra del i Bandhagen. Husen kommer tillsammans att kunna rymma ca 80 lägenheter i form av ettor och mindre tvåor. För att skapa en känsla av öppenhet och tillgänglighet kommer entréer och vissa gemensamma utrymmen, så som tvättstuga och cykelförråd, att vända sig mot Björksundsslingan.

I planförslaget föreslås det att bilparkeringsplatser för lägenheterna ordnas i garage under mark och kombineras med platser för bilpoolsbilar. I förslaget finns det också cykelgarage med plats för minst två cyklar per lägenhet.

Vem?

Byggherre är Maxera AB. Marken ägs av Stockholms stad och Exploateringsnämnden har gett Maxera AB markanvisningen.

När?

Start-PM 21 maj 2015
Samråd 2 december 2015 – 27 januari 2016, öppet hus/samrådsmöte hölls den 14 januari
Granskning: 15 juni - 27 juli 2016
Antagande: 22 september 2016

Senast uppdaterad 15 september 2016

Karta med positionen för Bandhagen, Björksundsslingan utmarkerad
Se Bandhagen, Björksundsslingan på kartsidan
Lat N 59º 15' 58" Lon E 18º 3' 4"
Se Bandhagen, Björksundsslingan i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Detaljplanen väntas antas i stadsbyggnadsnämnden den 22 september 2016.

Kontakt