Trafik och vägar Bällsta, Bällstavägen

Cyklist

Om projektet

Bällstavägen är ett pendlingsstråk utgör en viktig länk i stadens cykelnät som binder ihop Sundbyberg med Bromma och stora delar av västra Stockholm. I samband med att Stockholmare väljer att ta cykeln till arbetet eller skolan i större utsträckning kommer behovet av bättre och säkrare pendlingsnät att öka.

Varför?

Syftet har varit att förbättra ytan där både gående och cyklister ska samsas, samtidigt som bussar och andra fordon ska ha en fortsatt god framkomlighet. För att uppnå detta är det nödvändigt att omfördela Bällstavägens yta.

Arbeten som har utförts är:

•Färdigställande av gång- och cykelväg mellan Bällsta allé och Gamla Bromstensvägen
•Planteringar växtlighet efter hela sträckan
•Färdigställa Busshållplatsen mellan Doktor Abrahams väg/Plommonvägen
•Hastighetsdämpande åtgärder (så kallad busskudde) utanför Blomsterlandet.

Vad?

Syftet har varit att förbättra ytan där både gående och cyklister ska samsas, samtidigt som bussar och andra fordon ska ha en fortsatt god framkomlighet. För att uppnå detta är det nödvändigt att omfördela Bällstavägens yta.

Arbeten som har utförts är:

•Färdigställande av gång- och cykelväg mellan Bällsta allé och Gamla Bromstensvägen
•Planteringar växtlighet efter hela sträckan
•Färdigställa Busshållplatsen mellan Doktor Abrahams väg/Plommonvägen
•Hastighetsdämpande åtgärder (så kallad busskudde) utanför Blomsterlandet.

När?

Projektet avslutades sommaren 2015

Senast uppdaterad 30 augusti 2016

Karta med positionen för Bällsta, Bällstavägen utmarkerad
Se Bällsta, Bällstavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 18" Lon E 17º 54' 20"
Se Bällsta, Bällstavägen i Google Maps

Kontakt