Mer än en typ av projekt Bällsta, Södra Solvallastaden

Bällsta, Södra Solvallastaden

Om projektet

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning. Vid Solvalla arena pågår ett programarbete för att skapa nya bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler.

Varför?

Solvalla är markerat som en del av den centrala stadens utvidgning enligt Stockholms stads översiktsplan -Promenadstaden. Här är en tät stadsbebyggelse tänkt att växa fram som en del av ett bebyggelsestråk från Alvik via Ulvsunda och med närhet till kommunikationer i centrala Sundbyberg.

Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för bostäder, sporthallar och verksamhetslokaler.
I direkt anlutning till området planerar Landstingets trafikförvaltning en hållplats för Tvärbanans Kistagren. Bussar går längs Bällstavägen mot Blackeberg och Sundbyberg. Ett utbyggt pendelstråk för cykel planeras längs Ulvsundavägen.

Vad?

Förslaget innebär cirka 1200-1500 bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler. Den nya stadsdelen ska utformas som en tätt sammankopplad och varierad stad med Solvallaskogen och arenan som identitetsskapande element. Den ska vara en hållbar social och aktiv stadsdel som är väl avvägd i sin helhet och som uppmuntrar till utomhusvistelse.

Vem?

Stockholms travsällskap och Stockholms stad. (Tvärbanans Kistagren utreds av Landstingets trafikförvaltning.)

När?

Projektet befinner sig nu i programskede. Programmet redovisar utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner.

Programsamråd pågick mellan 8 december 2015 och 26 januari 2016.

De skriftliga synpunkter som inkommit sammanställs i en samrådsredogörelse och redovisas för stadsbyggnadsnämnden, som tar ställning till fortsatt inriktning. Detta beräknas ske under hösten 2016.

Utbyggnaden planeras ske etappvis.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Bällsta, Södra Solvallastaden utmarkerad
Se Bällsta, Södra Solvallastaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 48" Lon E 17º 56' 26"
Se Bällsta, Södra Solvallastaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Start-pm antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2012

  Beskrivning

  Stockholm växer, det är många som vill bo och arbeta i huvudstaden. Ett programarbete för Solvalla pågår som möjliggör cirka 1200-1500 bostäder (cirka 150 000 kvm), skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler.

  Den nya stadsdelen ska utformas som en tätt sammankopplad och varierad stad med Solvallaskogen och arenan som identitetsskapande element. Den ska vara en hållbar social och aktiv stadsdel som är väl avvägd i sin helhet och som uppmuntrar till utomhusvistelse.

 • Planering

  Beskrivning

  Projektet befinner sig nu i programskede. Programmet redovisar utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner.

  Programsamråd pågick mellan 8 december 2015 och 26 januari 2016.
  Efter samrådet kommer de skriftliga synpunkter som inkommit att sammanställas i en samrådsredogörelse och redovisas för stadsbyggnadsnämnden, som tar ställning till fortsatt inriktning. Detta beräknas ske under andra kvartalet 2016.

Kontakt