Mer än en typ av projekt Bagarmossen-Skarpnäck

Bagarmossen-Skarpnäck

Varför?

Syftet med planprogrammet är att skapa nya bostäder i kollektivtrafiknära läge, med goda miljöer, service och skolverksamhet samt att en utveckling av området sker i linje med stadens översiktliga planering.

Vad?

Programmet omfattar upp till 3 500 bostäder, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. Programmet ger förutsättningar för att i fortsatt detaljplanarbete planera för goda miljöer för bostäder, förskolor, rekreation och service med mera, samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen deltar i projektet.

När?

Ett planprogram för Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck var ute på samråd 13 juni - 31 augusti 2012. Samrådsredogörelse presenterades för stadsbyggnadsnämnden under augusti 2013 som tog beslut om ny inriktning och områdesavgränsning.

Omarbetningen av planprogrammet startades upp under 2014. Under våren 2015 pågick en designdialog som underlag till samrådshandlingarna, parallellt med framtagning av övriga utredningar. Samråd genofördes 29 oktober till 13 december 2015. Öppet hus i området skedde 13-16 november.

Samrådsredogörelse med förslag till bearbetningar och kompletteringar av programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 28 april 2016. Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 27 oktober 2016.

Den första markanvisningen skedde i december 2016. Start-PM för den första detaljplanen Bergholmsbacken (Rusthållaren 2) godkändes 23 februari 2017, vilket innebär att detaljplanerarbetet nu kan starta. Byggstart kan ske tidigast 2018.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 8 mars 2017

Karta med positionen för Bagarmossen-Skarpnäck utmarkerad
Se Bagarmossen-Skarpnäck på kartsidan
Lat N 59º 16' 23" Lon E 18º 7' 40"
Se Bagarmossen-Skarpnäck i Google Maps

Följ projektet

Kontakt