Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening är Stockholm Vattens projekt för att Stockholm ska få renare vatten i Mälaren och Östersjön. Henriksdals reningsverk byggs om till ett av världens modernaste reningsverk, Bromma reningsverk läggs ner för att ge plats till fler bostäder och västerorts avloppsvatten leds över till Henriksdals reningsverk genom en planerad 14 km lång tunnel.

tunnelbygget Axelsberg Stockholm Vatten

Varför?

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år blir vi 20 000 fler som ska duscha, gå på toaletten, diska och tvätta kläder – vilket betyder allt mer avloppsvatten som behöver renas. För att klara hårdare miljökrav och samtidigt kunna rena mer vatten behöver Stockholms avloppssystem byggas ut och förnyas:

 • Henriksdals reningsverk kommer att bli ett av världens mest moderna reningsverk med dubbel kapacitet gentemot idag.
 • Det andra av de befintliga reningsverken i Stockholms stad som ligger vid Brommaplan kommer att stängas.
 • En ny avloppstunnel kommer att dras 30-90 meter under marken från Bromma till Henriksdal.

Genom satsningen stärker Stockholm sin position som en av världens mest hållbara storstäder:

 • Vattnet i Mälaren blir ännu renare genom minskade utsläpp vid kraftiga regn.
 • Med den nya lösningen minskar utsläppen i Östersjön kraftigt.
 • Transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Vad?

Henriksdals reningsverk byggs om och börjar rena vatten med membranteknik. En omfattande modernisering av verket kommer att påbörjas under våren 2015. Sedimenteringsbassängerna ersätts med modern membranteknik som kommer att kunna rena mer än dubbelt så mycket vatten som idag och dessutom mer effektivt.

Sickla reningsverk som är en del av Henriksdals reningsverk planeras ta emot den planerade avloppstunneln från Bromma vilken ska transportera västerorts avloppsvatten i framtiden. Stockholm Vatten planerar att bygga en grovrening och försedimentering i Sickla som ska ta hand om de två befintliga tunnlarnas avloppsvatten tillsammans med den planerade Brommatunnelns avloppsvatten. Därefter ska avloppsvattnet vidare för fortsatt rening till Henriksdal. Stockholm Vatten kommer också att bygga en ny pumpstation där de planerar att pumpa upp den planerade Brommatunnelns avloppsvatten till Sicklaanläggningen.

Vem?

Stockholm Vatten inom projektet Stockholm framtida avloppsrening bygger om reningsverken och bygger avloppstunneln mellan Bromma och Sickla.

När?

Projektets tidplan och svar på frågor hittar du på Stockholm Vattens hemsida.

Påverkan under byggtiden

De som påverkas av Stockholms framtida avloppsrening är boende och verksamheter utmed den planerade tunnelsträckningen och de boende ovanför Henriksdals reningsverk.

Det kan uppfattas ett vibrerande ljud i ca 10 veckor för de som bor utmed tunnelsträckningen då sprängningarna sker ca 30 meter under marken. Stockholm Vatten beräknar att driva fram tunneln med ca 20 meter per vecka.

Andra som påverkas är de som bor vid arbetsplatsområdena och utmed de vägar Stockholm Vatten planerar att frakta bort bergmassor vid Åkeshov ut mot Drottningsholmsvägen, från Smedslätten via Alviksvägen upp mot Alviksplan. Från Eolshäll planeras transportvägen Hägerstens allé, Stjernströms väg och Personnevägen upp mot E4:an.

I Axelsberg kommer bygget av tunneln innebära transporter av bergmassor som successivt ökar från att år ett vara ca 30 transporter per dag, år två under en tremånadersperiod ca 160 transporter per dag och därefter successivt återgår till ca 30 transporter per dag. Lastbilarna planeras åka vardagar mellan kl.07.00 – 22.00.

Kontakt

Kommunikationsansvarig Annika af Trolle, annika.af.trolle@stockholmvatten.se

tunnelbygget Axelsberg Stockholm Vatten Henriksdals reningverk

Senast uppdaterad 27 januari 2017

Karta med positionen för Axelsberg-Örnsberg utmarkerad
Se Axelsberg-Örnsberg på kartsidan
Lat N 59º 18' 16" Lon E 17º 58' 59"
Se Axelsberg-Örnsberg i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Kontakt