Dialog/samråd

Det politiska uppdraget

För att fånga upp kreativa och positiva åsikter i detaljplanearbetet fortsätter politikerna i Stadsbyggnadsnämnden att utveckla olika samrådsformer och nya vägar till dialog med stockholmarna. Detta innebär i förlängningen att Stadsbyggnadskontoret, det vill säga tjänstemännen, har i uppdrag att utveckla dialogen med medborgare under planläggning. Om detta kan man även läsa mer om i Översiktsplanen nedan.

Samråd och utställning enligt plan- och bygglagen

Arbetet med Stockholms översiktsplan har präglats av dialog och samarbete inom Stockholms stad och med andra aktörer.

Genomförda aktiviteter

 • Oktober-november 2005, Plansamråd för Fader Bergström och överdäckning av tunnelbanestationen
 • Januari-februari 2007, Detaljplaneförslaget på granskning
 • 26 februari 2015, Samrådsmöte om Henrikbergshamnen
 • 26 maj 2015, Stockholm Vattens öppna möte om tunnelbygget Stockholms framtida avloppsrening
 • Höst 2015, Stockholm Vatten har möten med berörda fastighetsägare
 • Höst/vinter 2015, Stockholm Vatten genomför riktade informationsmöten om trafik, grundvatten, vibrationer etc med boende i området

Planerade aktiviteter

 • Tredje kvartalet 2017, Samråd om nytt förslag till Axelsbergs centrum och Fader Bergström

Senast uppdaterad 20 april 2017

Karta med positionen för Axelsberg-Örnsberg utmarkerad
Se Axelsberg-Örnsberg på kartsidan
Lat N 59º 18' 16" Lon E 17º 58' 59"
Se Axelsberg-Örnsberg i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Kontakt