Axelsbergs aktivitetspark

axelsbergs aktivitetspark bollplan

Flygbild över planerat etableringsområde för tunnelbygget, planerat konstgräs på Axelsbergs bollplan och en ny parkouranläggning.

Vid området kring en befintlig grusplan planeras en ny aktivitetspark. Mälarhöjdens IK driver ett eget projekt för att utveckla sina verksamheter på platsen i samarbete med idrottsförvaltningen och fastighetskontoret.

Stockholm Vatten AB har uppdraget att säkerställa och utveckla Stockholms framtida avloppsrening. Från Bromma till Sickla behöver en ny avloppsledning anläggas i form av en sprängd bergtunnel. För att tunneln ska kunna byggas behöver man bygga ett antal tunnelmynningar där sprängmassorna ska forslas ut. Ett av de planerade tunnelpåslagen för åtkomst till tunneln planeras på Axelsbergs bollplan.

På platsen planeras en 11-spels konstgräsplan som helt eller delvis ska vara i bruk före, under och efter tunnelprojektet. Tunnelarbetena beräknas pågå under tre år, preliminärt med start under hösten 2018. Bollplanen minskas från en 11-manna plan till en 7-manna plan för att ge plats för etableringsytor åt maskiner, material och byggbodar under det att tunnelarbetena pågår. När tunnelarbetena är avslutade återställs bollplanen till en fullstor konstgräsfotbollsplan. Bredvik planen planeras 25-30 parkeringsplatser och runt planen belysning och ett sex meter högt staket. Parkour-anläggningen planeras bli ca 500 kvm stor.

Preliminär tidplan

  • 4 februari 2016, beslut om finansiering av konstgräsplan och parkour-park i fastighetsnämnden och idrottsnämnden
  • September 2017, invigning
  • 2018, tunnelarbetet påbörjas, konstgräsplanen minskas till en 7-manna plan
  • 2021, tunnelarbetet avslutas, konstgräsplanen utökas till en 11-mamma plan

Kontakt

Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret i samråd med Stockholm Vatten AB. Idrottsförvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav och behov.

Senast uppdaterad 19 april 2017

Karta med positionen för Axelsberg-Örnsberg utmarkerad
Se Axelsberg-Örnsberg på kartsidan
Lat N 59º 18' 16" Lon E 17º 58' 59"
Se Axelsberg-Örnsberg i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Kontakt