Bostäder Axelsberg-Örnsberg

Axelsberg-Örnsberg

Om projektet

Projektet omfattar området runt Axelsbergs och Örnsbergs centrum, längs Selmedalsvägen och Axelsbergs station.

Varför?

Området har ett attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik. Projektet kan skapa nya bostäder, mer service och ett nytt torg vid Axelsbergs centrum.

Vad?

Förslaget innebär flera hundra lägenheter i flerbostadshus bland annat längs Selmedalsvägen och i Henriksbergshamnen i Axelsberg. Projektet ser även över möjligheten till överdäckning av tunnelbanan kring Axelsbergs station och ett flertal förskolor.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar och byggherrar arbetar tillsammans med att utveckla området.

När?

Ett program för Axelsberg beslutades av stadsbyggnadsnämnden i december 2002. Planarbetet har under en längre tid vilat i avvaktan på genomförandeavtal, men startades upp 2014 med förnyat fokus kring Axelsbergs centrum. Samråd för Axelsbergs centrum och Fader Bergström planeras till tredje kvartalet 2017.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 20 april 2017

Karta med positionen för Axelsberg-Örnsberg utmarkerad
Se Axelsberg-Örnsberg på kartsidan
Lat N 59º 18' 16" Lon E 17º 58' 59"
Se Axelsberg-Örnsberg i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Kontakt