Bostäder Årstastråket

Årstastråket
På Årstastråket byggs 3 000 nya bostäder i stadslik miljö.

Om projektet

Årstastråket är ett av de områden som Stockholms stad förtätar och kopplar närmare samman med innerstaden. Totalt planeras eller byggs ca 3 000 nya bostäder i området. Projektet genomförs i tre etapper: I etapp 1, Arlabacken, pågår byggandet sedan ett par år tillbaka och flera hus är inflyttade. I den andra etappen runt Valla Torg utför staden arbeten med två nya gångpassager under tvärbanan och JM byggstartar Gavelhusen vid Rämensvägen i vår. I etapp 3, runt Bolidenplan, pågår arbete med flera detaljplaner. Läs mer om de tre etapperna under flikarna till höger.

Vad?

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya gator. När Södra Länken öppnades 2004 försvann mycket av genomfartstrafiken i området. 2011 grävdes kraftledningen som tidigare gick genom området ner. Detta har gjort det möjligt att bygga bostäder här.

Stockholms stad planerar och genomför arbetet i olika etapper. När hela projektet är klart kommer det att finnas ca 3 000 nya bostäder i området.

Johanneshovsvägen byggs om till en stadsgata med plats för gång- och cykelbanor, trädplantering och kantstensparkering. För att skapa en mer levande och trygg stadsmiljö får de nya husen entréer ut mot gatan och mindre butiker i bottenvåningarna. Korsningen vid Johanneshovsvägen och Årstavägen byggs om till en rondell. Här byggs några högre hus med ca tio våningar. Övriga hus får olika höjd för att ge en varierad stadsbild.

Vem?

Stockholms stad projektleder arbetet. Byggherrar är JM, Familjebostäder, Stockholmshem, Riksbyggen och SISAB. Fler byggherrar kommer att involveras efterhand.

När?

I Årstastråkets första etapp, Arlabacken, pågår både byggnation och inflyttningar för fullt. JM:s kvarter Lindes backe rymmer 181 lägenheter där inflyttning pågår sedan april 2016 och avslutas i april 2017. Vid Linde station har Familjebostäder påbörjat markförberedelser inför byggstarten av sina hus. I JM:s kvarter Mejeriet och Lindes terrass pågår byggnation. Inflyttningar startar i kvartal 3 respektive 4 2017. Mer information om detta hittar du under fliken Arlabacken - Pågående markarbeten.

Detaljplanerna för kvarteret Glavsfjorden och kvarteret Ormlången i etapp 2, Valla Torg, har vunnit laga kraft. Detaljplanen för kvarteret Sävlången godkändes i stadsbyggnadsnämnden i december 2016 och i början av 2017 väntar beslut i kommunfullmäktige. Mer information hittar du under fliken Valla Torg - Pågående markarbeten.

I etapp 3, området runt Bolidenplan, pågår arbetet fyra detaljplaner: Bolidentriangeln, Konstgjutarvägen, Allgunnen och Steningeparken. Totalt planeras ca 1 500 nya bostäder i området. Samråd om detaljplanerna blir troligen under hösten 2017. Mer information hittar du under fliken Bolidenplan.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 15 mars 2017

Karta med positionen för Årstastråket utmarkerad
Se Årstastråket på kartsidan
Lat N 59º 17' 34" Lon E 18º 3' 39"
Se Årstastråket i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanerna för kvarteret Glavsfjorden och kvarteret Ormlången är antagna och har vunnit laga kraft. Detaljplanen för kvarteret Sävlången har godkänts av stadsbyggnadsnämnden och beslut i kommunfullmäktige väntas i början av 2017.

  I etapp 3 pågår arbete med fyra detaljplaner, samråd blir hösten 2017. Ca 1 500 nya bostäder kommer att byggas i området.

 • Genomförande

  Just nu

  Arlabacken: Här bygger JM tre kvarter och Familjebostäder ett kvarter med totalt 500 lägenheter. Inflyttning pågår i ett av JM:s kvarter. Valla Torg: Arbete med två nya gångpassager under tvärbanan pågår. JM byggstartar vid Rämensvägen våren 2017.

Kontakt