Mer än en typ av projekt Årstadal, kv Golvläggaren och Syllen

Framtidsvy över Förmansvägen
Framtidsvy över Förmansvägen

Om projektet

Liljeholmen-Årstadal är ett av Stockholms större utvecklingsområden. Inför nybyggnation av bostäder i kvarteret Golvläggaren med 193 hyreslägenheter och kvarteret Syllen med cirka 368 hyreslägenheter, bygger exploateringskontoret om Förmansvägen. Gatuombyggnaden blir klar till sommaren 2015.

I samband med bostadsbyggnationen kommer staden att anlägga en ny park i området, Årstabergsparken. Byggstart under våren 2015.

Vem?

AB Stockholmshem är byggherre för bostäderna och exploateringskontoret för gatuombyggnaden och parkanläggningen.

När?

Sommaren 2014-våren 2016

Senast uppdaterad 1 juli 2014

Karta med positionen för Årstadal, kv Golvläggaren och Syllen utmarkerad
Se Årstadal, kv Golvläggaren och Syllen på kartsidan
Lat N 59º 18' 21" Lon E 18º 1' 27"
Se Årstadal, kv Golvläggaren och Syllen i Google Maps

Kontakt