Trafik och vägar Hammarbyhöjden, Arenakopplet

Arenakopplet

Om projektet

Nynäsvägen är ett av stadens viktigaste pendlingsstråk med 6 500 cyklister under högsäsong. Sträckan på Nynäsvägens östra sida mellan Norra Arenakopplet och Olaus Magnus väg (ca 200 meter) är idag kurvig där cyklister och gående leds runt via en träddunge.

Varför?

Uppdraget bygger på att se över sträckan för att möjliggöra en genare sträckning och om möjligt bredare på platser som medger detta.
Cykelbanan får då en gen och bred sträckning som fungerar tillsammans med den befintliga natthållplatsen.

Dessutom har förberedande markarbeten för kommande lånecykelställ gjorts i nära anslutning till gång- och cykelbanan.

Kvarstående arbeten för våren 2014 är att lägga toppen på gång- och cykelbanan samt träd- och lökplantering. Slutnota: ca 1 600 000 kr (något dyrare än genomförandebeslut på 1 250 000 kr då vi stoppade in förberedande arbete för lånecyklarna i ett sent skede)

Senast uppdaterad 10 april 2015

Karta med positionen för Hammarbyhöjden, Arenakopplet utmarkerad
Se Hammarbyhöjden, Arenakopplet på kartsidan
Lat N 59º 17' 49" Lon E 18º 5' 37"
Se Hammarbyhöjden, Arenakopplet i Google Maps

Kontakt